Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

12. 4. 2020

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

„Hle, Panna počne a porodí syna, a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi.

       I když se tento text z Matoušova evangelia čte o Vánočních svátcích, platí jistě i v době Velikonoční. Vždyť je to stále stejný Ježíš. Ten, který byl počat Duchem svatým v těle Panny Marie, ten, který se narodil v Betlémě, ten, který trpěl před očima své matky, ten samý vstal z mrtvých.

        „Bůh s námi“ je jeho jméno. Všechna čtení Velikonoční vigilie mluví o tom samém - totiž, že je Bůh stále s námi. Od stvoření světa až do příchodu Mesiáše. Je s námi dokonce i tehdy, když nechceme. Člověk jako tvor má nezbytně co činit s Bohem. Bůh je Pán a cíl, bez něho nedává náš život žádný smysl, je náš pomocník a zachránce, na jehož milostiplné prozřetelnosti jsme závislí.

        Na začátku Velikonočních obřadů jdeme v průvodu za rozsvícenou velikonoční svící. V kostele je tma, vidíme jen to jedno světlo před sebou. Průvod upomíná na ohnivý sloup, v němž Hospodin šel před Izraelem, který vycházel z egyptského otroctví, a ukazoval mu cestu ke svobodě a k životu s Bohem. Bůh byl s Izraelity, jako je i dnes s námi. Vedl je tmou ke světlu.

        Paškál se postaví k ambonu, kde je všem na očích po celou dobu Velikonoční. Je připomínkou Božího Syna, který byl po celou tu dobu se svými učedníky. Proto se také dříve paškál zhasínal po přečtení evangelia ve svátek Nanebevstoupení Páně, jako symbol Kristova odchodu do nebeského království. Zdánlivě nás opustil, ale je tu stále, jako ten paškál, který se jen přesune na jiné místo.

        Kdykoliv tedy v kostele pohlédneme na paškál, ať už stojí kdekoliv, připomeňme si, že Bůh je s námi.

        Kristus je živý. Je vítězem nad hříchem a smrtí. Nezvítězil tím, že odvrhl tento svět od sebe, ale že vtrhl do jeho nejvnitřnějšího středu, z něhož pramení celý osud světa. Zvítězil nad ním tak, že jej změnil. Sám se stal srdcem světa. Jeho postavu už nevidíme, zazářila jen krátce, aby nám ukázala, že je s námi navždy, a to v Duchu svatém.

        Když lidé zavřou dveře před námi, jeho posly, před jím samotným je zavřít nemohou. Vstupuje do všech srdcí, aby je vždy znovu znepokojoval hladem po spravedlnosti a lásce, touhou po životě a pravdě. Vstal z mrtvých a svět s ním.

Karl Rahner: Bůh je s námi (Duchovní promluvy).