Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnost svatého Josefa

21. 3. 2020

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

19. března slavíme svátek nejvýznamnějšího ze všech svatých, ochránce Svaté rodiny, snoubence Panny Marie - svatého Josefa.

Svatý Josef – světec s nejlaskavější náručí v Božím království.

Kdo se svěří do jeho ochrany, nebude ve své důvěře zklamán.

Svatá Terezie z Avily o tom svědčí: „Jiným světcům, jak se zdá, Bůh dopřává, aby nám pomáhali v té či oné záležitosti, zatímco u svatého Josefa rozšiřuje jeho pomoc na všechno. Tím nás Pán Ježíš chce upozornit na onen způsob, jakým byl vybaven zde na zemi, kde jako domnělý otec mu mohl přikazovat, tak také v nebi udělá všechno, oč ho sv. Josef požádá. Proto ať žádáme sv. Josefa o jakoukoliv milost, bude mu zcela jistě udělena, kdo nechce věřit, ať to zkusí a přesvědčí se, neboť jsem jasně poznala, že jeho pomoc byla vždy větší, než jsem mohla doufat.“

 

Svatý Josef – mlčí a v tichu naslouchá Božímu hlasu.

Kdo chce najít a slyšet Boha, musí se ponořit do ticha.

Kardinál Robert Sarah ve své knize píše: „Bůh přebývá v úplném tichu. Když se člověk zahalí do ticha, přiblíží se k nebi. Bůh nás vede, a když zachováváme ticho, žijeme s ním v každém okamžiku svého života. Bůh dává svou milost člověku, když naslouchá slovům Písma svatého, a v tichosti o nich uvažuje. Popravdě, k Bohu se přiblížíme jen tehdy, když odoláme pokušením tohoto světa, a budeme dlouhé hodiny věnovat pozornému čtení Písma svatého.“

 

Svatý Bernardin Sienský ve svém kázání uvádí: „A když uvážíme, jaký má svatý Josef vztah k celé Kristově církvi, což není člověkem vyvoleným a mimořádným? Vždyť skrze něho a pod jeho ochranou byl Kristus řádně a počestně uveden do světa. Jestliže je tedy celá Církev zavázána Panně Marii, že skrze ni mohla přijmout Krista, pak hned po ní je zavázána obzvláštní vděčností také svatému Josefu.

On zajisté uzavírá Starý zákon, důstojnost patriarchů a proroků v něm došla zaslíbeného ovoce. Právě on jediný dosáhl osobně toho, co jim Boží dobra zaslíbila.

Jestliže není pochyb, že když mu Kristus na světě prokázal přátelskou náklonnost, úctu a nejvyšší vážnost jako syn vlastnímu otci, ani v nebi mu ji určitě neodepřel, naopak spíše naplnil a dovršil.