Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z farního věstníku září 2017

BOLESTI A ŽALOSTI

         „Pro bolesti a žalosti srdce tvého čistého odpusť nám, jichž nepravosti vbodly ten meč do něho.“

         Zpíváme v písni, která je lidovou parafrází slavného hymnu Stabat Mater. Hymnu, který býval povinnou součástí liturgie svátku Sedmibolestné Panny Marie, slaveného 15. září. Připomíná bolesti Panny Marie stojící pod křížem, na kterém visí její Syn, bolesti, které jsme způsobili naší nepravostí.

         Bolest a žal nejsou dnes zrovna oblíbená témata. Jedna populární herečka se před časem svěřila v rozhovoru, že se jí sice líbí křesťanské chrámy, ale nerada tam chodí, protože jí odpuzují obrazy a sochy svatých mučedníků. Připadalo jí kruté až zvrhlé vykreslovat často velmi brutální způsoby jejich smrti a dokonce jim nástroje jejich umučení dávat do ruky. Lidé často nechápou smysl bolesti. Tak ani nechápou smysl jejího zobrazování. Mučedníci nejsou na obrazech zpodobeni proto, abychom se kochali jejich utrpením. Není to ani obraz krutého Boha, který klidně hleděl na utrpení svých služebníků a nehnul pro ně ani prstem, aby je zachránil.

Bolest, kterou zobrazujeme, pochází přeci od lidí. To lidé umučili, rozčtvrtili, sedřeli z kůže, sťali, utopili nebo upálili jiné lidi. Lidé (nikoliv Bůh) jsou původci těchto bolestí a utrpení. Obrazy plné krvavých scén ukazují reálně, čeho všeho je člověk schopen, co se skutečně stalo, co člověk dokáže udělat jinému člověku, z pohnutek, které často zná jen on sám.

         Bolesti a žalostem se nemůžeme vyhnout. Ale ony nejsou bezúčelné. Bolest při úmrtí blízkého člověka je nesmírná. Bolest při obdržení zprávy o smrtelné nemoci je slovy nesdělitelná. Žal nad náhlou ztrátou vlastního dítěte těžko někdo jiný pochopí. Bolesti a žalosti nás učí pokoře, jsou to brzdy našeho jednání. Varují nás před tím, abychom my sami působili bolest jiným lidem, třeba i nevědomky a nechtěně.

Svátek Panny Marie Sedmibolestné neslavíme z nějakého sadismu. Nepřipomínáme se její kruté bolesti proto, že nás to těší. Díváme se na Matku Bolestnou – Mater dolorosa, a uvědomujeme si, že přes všechny naše snahy a dobré úmysly jsou to i dnes právě naše viny a nepravosti, které její srdce probodly.

Zprávy a oznámení

V sobotu 9. září 2017 v 15. 00 hod. bude sloužena poutní mše svatá v kostele Panny Marie v Křimicích na Horničce.

 

V sobotu 16. září 2017 se v klášteře Teplá koná diecézní pouť.

 

Ve čtvrtek 28. září 2017 na svátek sv. Václava, bude mše svatá v Nýřanech od 9. 00 hod.

 

V pátek 29. září 2017 slavíme svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.