Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pražské Jezulátko

PRAŽSKÉ JEZULÁTKO

original.jpgMilostná soška Pražského Jezulátka je známá po celém světě. Úcta k Ježíši Kristu jako k Dítěti začíná v Itálii  už v době sv. Františka z Assisi (první postavil vánoční betlém), ale rozšířila se hlavně díky řádu karmelitánů. Reformátorka tohoto řádu, svatá Terezie z Avily, měla ve zvláštní úctě svatého Josefa a také Dítě Ježíše. V každém nově založeném klášteře karmelitánů a karmelitánek musela být umístěna a uctívána právě soška Jezulátka. Od 16. století se úcta šíří po celé Evropě, zejména ve Španělsku.

Právě odtud k nám v roce 1556 přijíždí malá soška Jezulátka. Je součástí výbavy španělské šlechtičny Marie Manriquez de Lara, která se v Čechách vdá za pana Vratislava z Pernštejna. Když pak sama roku 1587 vdává svou dceru Polyxenu, daruje jí právě tuto sošku. Polyxena se po ovdovění vdala ještě jednou za pana Zdeňka Popela z Lobkovic a v roce 1628 sošku předala klášteru karmelitánů na Malé straně v Praze.

Bratři karmelitáni často vystavovali sošku k veřejnému uctění a již brzy se začaly šířit zprávy o zázračném vyslyšení modliteb. Ale již roku 1631 karmelitáni klášter opouštějí, protože do Prahy vtrhli Sasové a město včetně všech klášterů vyplenili. Sošku pak našel až o šest let později bratr Cyril, který se do zpustošeného kláštera vrátil. Nechal ji opravit, ušít nové šatečky a znovu prosadil její veřejné vystavení v kostele. 

Roku 1655 dostává Jezulátko (nazývané nyní "Malý velký Pražánek") titul "Milostné", tj. udělující Boží milosti těm, kdo ho s vírou prosí, a také je korunováno zlatou korunkou. Roku 1741 je natrvalo umístěno do hlavní lodě kostela, roku 1754 mu císařovna Marie Terezie daruje vlastnoručně zlatem vyšité šatičky, roku 1776 dostává nový oltář. Ani to nezabránilo Josefovi II., aby prohlásil karmelitánský klášter za nepotřebný a roku 1784 jej zrušil. Kostel začal chátrat a s ním i úcta k Pražskému Jezulátku. Roku 1879 se soška vydává na cestu po pražských kostelích, v rukou drží žebráckou mošnu a vybírá na opravu kostela, oltářů i sebe sama... Sbírka byla nakonec úspěšná a přinesla s sebou hlavně oživení úcty k Dítěti Ježíši, ke kterému začaly putovat nové davy prosebníků.

Karmelitáni se do svého kláštera vrátili až roku 1993 a pokračují od té doby v tradici svých předchůdců. V roce 2009 navštívil Pražské Jezulátko papež Benedikt XVI. a daroval mu novou korunku.

Více o Pražském Jezulátku na www.pragjesu.cz.

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

Naše Pražská Jezulátka

Příspěvků: 0

Úcta a modlitby

Příspěvků: 0