Jdi na obsah Jdi na menu
 


DUCHOVNÍ ADOPCE NENAROZENÝCH DĚTÍ

duchovni-adopce-kopie.png  DUCHOVNÍ ADOPCE NENAROZENÝCH DĚTÍ vznikla v Polsku. Jedná se o modlitební společenství lidí, z nichž      každý se zavazuje, že se bude po devět měsíců modlit za neznámé počaté dítě, kterému hrozí usmrcení. Slib duchovní adopce se skládá v den Slavnost Zvěstování Páně, 25. března, modlíme se pak každý den desátek růžence za toto nám neznámé dítě až do 25. prosince. 

SLIB DUCHOVNÍ ADOPCE:

Blahoslavená Panno Maria, Matko Boží, všichni andělé a svatí, vedený touhou pomoci bránit nenarozené já (jméno) pevně se rozhoduji a slibuji, že ode dne (datum) přijmu k duchovní adopci jedno dítě, jehož jméno zná pouze Bůh, abych se devět měsíců každý den modlil za záchranu jeho života a za spravedlivý a pravdivý život po narození. 

Slibuji tedy modlit se denně za nenarozené děti a obětovat každý den desátek růžence. Amen.

MODLITBA PO DESÁTKU RŮŽENCE:

Pane Ježíši, na přímluvu tvé Matky, Panny Marie, která tě s láskou porodila, a na přímluvu svatého Josefa, vašeho pěstouna a ochránce, prosím tě o toto nenarozené dítě, které je v nebezpečí smrti, a které jsem duchovně adoptoval. Prosím, dej rodičům tohoto dítěte lásku a odvahu zachovat ho při životě, který jsi mu daroval. Amen.