Jdi na obsah Jdi na menu
 


Patronát

 O PATRONU A PATRONÁTU, O KLÁŠTERU TEPLÁ A O NAŠICH MODLITBÁCH ZA NĚJ

Každý kostel má svého nebeského patrona, jehož jméno nese. V den svátku tohoto světce pak slaví kostel také svůj svátek (pouť). Každý kostel má pochopitelně i narozeniny, tedy den, kdy byl posvěcen, den, kdy se z lidského díla stal dům Boží, náležející v první řadě Bohu, a až v druhé řadě tomu, kdo je zapsán na katastru nemovitostí. Není-li znám, zejména u starších kostelů, den posvěcení, slaví kostel své narozeniny třetí neděli v měsíci říjnu (posvícení).

Od počátku měl každý kostel i svého pozemského patrona, nejčastěji to byl majitel panství, někdy také město, obec, nebo klášter, pod jehož pravomoc farnost spadala. Úkolem patrona bylo starat se o vzhled  a provoz kostela, přispívat na jeho opravy, zvelebení, doplnění mobiliáře apod. V případě, že byl patronem kostela a tím i farnosti klášter, dosazoval na fary své řeholníky. 

Nýřany (a široké okolí) byly od založení kláštera premonstrátek v Chotěšově ve 13. století pod jeho patronátem, a tím i pod ochranou mužského premonstrátského kláštera v Teplé. Proto na jejich farách sloužili premonstrátští řeholníci (Úherce, Heřmanova Huť, Ves Touškov, Stod, Chotěšov, Blatnice), a to až do konečné likvidace klášterů  a řeholníků v roce 1953.

Klášter Teplá býval významným duchovním a hospodářským centrem západních Čech a dlouhá staletí přispíval k výstavbě a rozvoji svých farností. Ještě v roce 1937 měla tepelská kanonie 89 členů! Když se klášter v roce 1990 ve značně zdevastovaném stavu vrátil premonstrátům, přišlo jich do něj bydlet pouhých 5. I přesto se podařilo s nesmírným úsilím vrátit klášteru jeho dávný lesk a hlavně smysluplné využití. Můžete se o tom přesvědčit při své návštěvě kláštera, kostela, či některé kulturní a vzdělávací akce  "Hroznatovy akademie", která v klášteře působí. Vše o klášteře na www.klastertepla.cz.

Modlitby za klášter Teplá jsme zahájili ve Farnosti Nýřany jednoduše proto, že chceme obnovit staleté pouto naší farnosti s klášterem v Teplé, které bylo násilně zničeno rozehnáním klášterní komunity a zrušením patronátního práva. Pouto alespoň duchovní, tedy pomoci svými modlitbami našemu bývalému dobrodinci, aby obnova kláštera nebyla jen obnovou zchátralých budov, ale především obnovou komunity zbožných a horlivých řeholníků. Proto:

KAŽDÝ PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI JE V NÝŘANECH ADORACE A MŠE SVATÁ OBĚTOVANÁ ZA KLÁŠTER TEPLÁ.

KAŽDOU SOBOTU SE PO MŠI SVATÉ VE ZBŮCHU MODLÍME MODLITBU ZA KLÁŠTER TEPLÁ.

KAŽDOU NEDĚLI SE PO MŠI SVATÉ V HEŘMANOVĚ HUTI MODLÍME "ANDĚL PÁNĚ" ZA KLÁŠTER TEPLÁ.

Do modliteb se samozřejmě může zapojit každý soukromou modlitbou či pobožností.