Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mám zájem o křest - co mám udělat?

23. 5. 2017

Mám zájem o křest pro své dítě

 1. Chtít křest pro své dítě je znamená chtít pro něj nový život se vzkříšeným Ježíšem Kristem, život, který se otevírá do věčnosti, Boží požehnání a ochranu před zlem.
 2. Chtít pro své dítě křest ale také znamená zavázat se k výchově k víře, k osobnímu vztahu s Ježíšem, k modlitbě, k lásce k Bohu a k lidem. Znamená to také (nově) se rozhodnou uspořádat svůj vlastní život podle evangelia.
 3. Aby bylo možné křest zrealizovat, je třeba setkat se knězem v místě bydliště a domluvit vše potřebné s ním.
 4. Před křtem kněz spolu s vámi rodiči a kmotry uskuteční několik setkání, na nichž se proberou základní věci víry, života podle víry, významu křtu i jeho praktické realizace. Vyplní se také patřičné dokumenty pro zápis do matriky, k nimž bude potřeba rodný list dítěte, oddací list rodičů, případně jejich křestní listy a jména a adresy kmotrů, případně jejich křestní listy.
 5. Při křtu je potřeba kmotr či kmotra, jehož úkolem bude za svého kmotřence se modlit a rodičům pomáhat s vedením dítěte k víře. Kmotrem může být pouze dospělý člověk, který byl "uveden do plnosti křesťanského života svátostmi křtu, biřmování a eucharistie; ať žije podle víry, jak to odpovídá úkolu, který má převzít" (Úvod k obřadům, č. 10).
 6. Podle domluvy s knězem možná bude potřeba ke křtu pořídit bílou křestní roušku a křestní svíčku.
 7. Pokud je dítěti více než 4 roky, musí být na křest už samo přiměřeně připraveno podle věku a vyspělosti.

Odpovědi na některé otázky týkající se křtu dětí naleznete zde.

 

Mám zájem o křest pro sebe

 1. Chtít se nechat pokřtít je velká a krásná věc!! Znamená to toužit po novém životě s Ježíšem v plnosti, po začlenění do Kristova těla - církve, po Duchu svatém a životě ze svátostí. Chtít se nechat pokřtít znamená mít rád Boha a lidi kolem sebe.
 2. Základní podmínkou křtu je víra. Kdo uvažuje o křtu, měl by být ochotný stále více poznávat Boha Otce, Syna i Ducha svatého a svou víru prohlubovat a rozvíjet. To neznamená, že se musí stát ve víře supermanem.
 3. Prvním praktickým krokem by měl být kontakt s knězem v místě bydliště nebo s tím, který je jiným způsobem dostupný (například blízko, školy, práce, atd.) a s ním svou touhu po životě s Bohem a po křtu probrat. Je možné také kontaktovat někoho známého - věřícího katolíka, který setkání s knězem zprostředkuje.
 4. Před samotným křtem je třeba s církví projít několikaměsíční cestou zrání a prohlubování víry, poznávání Krista i církve. Je to krásné období objevování krásy, moudrosti a lásky našeho Boha skrze Písmo a učení církve. Toto období se nazývá katechumenát (z řeckého, starokřesťanského - období vyučení se) a trvá minimálně jeden rok. Během několika měsíců se zájemci o křest pravidelně společně scházejí k modlitbě, četbě Písma, rozhovoru o otázkách víry i praktického života z víry. Ten, kdo se připravuje na křest, je také liturgickým obřadem přijat mezi "katechumeny", čímž se vyjádří, že on směřuje ke křtu a také že církev s ním počítá a modlí se za něj.
 5. Během období přípravy se také předpokládá vytvoření vztahů s dalšími křesťany, neboť křtem je člověk přičleněn do církve a s ostatními věřícími bude vytvářet jedno společenství.
 6. Všechny praktické záležitosti týkající se samotného křtu se proberou v závěru přípravy těsně před křtem. Křest dospělých se koná nejčastěji o velikonoční vigilii, kdy si církev připomíná vzkříšení Ježíše z mrtvých.
 7. Po křtu většinou následuje ještě několikatýdenní období "mystagagogie", doprovázení při prvních křesťanských krocích. Nejčastěji spočívá v několika setkáních společné modlitby, sdílení zkušenosti, čtení Písma.

Odpovědi na některé otázky týkající se křtu dospělých naleznete zde.

 

Text byl převzat z www.liturgie.cz; redakčně upraveno.