Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatba v kostele - co mám udělat?

23. 5. 2017

Manželství je v katolické církvi svátostí. Zároveň se jedná o úkon, který má právní dopady a je vázán právními předpisy České republiky. Proto je nutné splnit všechny podmínky a vyřídit všechny formální záležitosti.

 

Co znamená „mít svatbu v kostele

Pokud se snoubenci rozhodnou, že chtějí uzavřít sňatek před Bohem a před církví, je to možné jen v případě, že jeden z nich je pokřtěn v římskokatolické církvi.

Oba dva ze snoubenců musí být svobodní nebo ovdovělí. Pokud je některý ze snoubenců rozvedený, je nutné tento, byť státem ukončený, sňatek řešit i po stránce církevní. K jednotlivým případům podá informace kněz, na kterého se snoubenci obrátí se žádostí o sňatek.

Protože manželství je svátost, je potřeba, aby snoubenci společně absolvovali přípravu na přijetí svátosti manželství. Doba trvání přípravy je zpravidla dva měsíce. Přípravu povede oddávající kněz nebo ji zajišťují Centra pro rodinu při jednotlivých biskupstvích.

 

Doklady pro uzavření církevního sňatku

Při žádosti o církevní sňatek sepíše kněz se snoubenci Snubní protokol. K němu je potřeba doložit pro oba snoubence Občanský průkaz, Rodný list, v případě pokřtěného snoubence Křestní list nebo Výpis z křestní matriky, který vystaví kněz ve farnosti, kde došlo ke křtu. Tento výpis nesmí být starší než tři měsíce.

V případě, že jeden ze snoubenců je rozvedený, je potřeba předložit Oddací list a Rozvodový rozsudek předchozího(ích) manželství, pokud bylo předchozí manželství uzavřeno církevní formou, pak i Rozhodnutí o neplatnosti manželství, pokud takové existuje.

Nebrání-li uzavření manželství žádná překážka, je nutné, aby snoubenci navštívili matriku v místě uzavření sňatku a zde zažádali o potřebné doklady pro uzavření církevního sňatku, protože kněz nevystavuje Oddací list, to je v kompetenci státní matriky.

Pokud existují překážky, které by bránily uzavření církevního manželství, a je možné je řešit, domluví kněz se snoubenci další postup.

  • Jeden ze snoubenců je pokřtěný v katolické církvi, druhý nepokřtěný – je potřeba zažádat diecézního biskupa o Dispens (dovolení) k uzavření sňatku (tzv. Disparitas cultus).
  • Jeden ze snoubenců je pokřtěný v katolické církvi, druhý pokřtěný v nekatolické církvi – je potřeba zažádat diecézního biskupa o Dispens (dovolení) k uzavření sňatku (tzv. Mixta religio).
  • Jeden ze snoubenců je rozvedený – je potřeba zažádat diecézního biskupa o dovolení k uzavření sňatku nebo věc postoupit Diecéznímu církevnímu soudu.

Po uzavření sňatku je nutné předat na matriku potvrzené doklady, aby mohl být vystaven oddací list.

 

Kde uzavřít církevní sňatek – kdo bude oddávat

Nejpraktičtější je uzavřít sňatek v kostele v místě bydliště jednoho z pokřtěných snoubenců. Pokud snoubenci plánují svatbu v jiném kostele (v jiné farnosti), je třeba, aby katolicky pokřtěný snoubenec(i) zažádal(i) o propuštění z farnosti, tedy o dovolení, že svatba může být uzavřena jinde.

Stejně tak nejpraktičtější je, aby snoubence oddal kněz z kostela, kde se bude svatba konat. Pokud má svatební obřad vést jiný kněz, bude potřebovat od místního kněze svolení.

Při výběru místa svatby používejte rozum. Vybírat místo podle toho, že je to romantické, mají u kaple krásný trávník nebo u kostela úžasné schodiště, kde budou krásné fotky, je známka nerozumu. Na tom přeci společný manželský život nestojí.

 

Rada na konec

Základním předpokladem je tedy se včas (minimálně 3 - 6 měsíců) dopředu domluvit s knězem či jáhnem, který by měl snoubence oddat, aby bylo možné vše naplánovat a připravit.